Arhiviranje pogodb, pritožbe in garancije

Arhiviranje pogodb, pritožbe in garancije

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena pri podjetju LigeR d.o.o. Na Palcah 11, Ljubljana.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila;
  • pošiljatelj mora biti jasno razviden;
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni udeležbe v njih;
  • željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovat.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Potrošnik pošlje po elektronski pošti info@liger.si svojo pritožbo. Postopek za oddajo pritožb je zaupen. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani
Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Uveljavljanje garancije:

Za izdelke kupljene pri nas, ki imajo garancijo, veljajo garancijski pogoji zapisani na veljavnem garancijskem listu in veljajo od dneva nakupa s priložitvijo računa. Za reševanje reklamacij je pristojen pooblaščen servis. Za uveljavljanje reklamacije je potrebno izdelek poslati na servis, ki je dolžan izdelek popraviti v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napak. Če izdelka servis ne uspe popraviti v zakonskem roku mora kupcu zagotoviti nov brezhiben izdelek. Če proizvajalec v roku 45 dni od prejema zahteve ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Prodajalec ni pooblaščen za ugotavljanje napak na izdelku. Pristojnost za presojo glede napake ima le pooblaščen servis, zato zamenjava izdelka ali vračilo izdelka brez mnenja pooblaščenega serviserja ni možna.

Če imate dodatno vprašanje glede reklamacije nam lahko pišete na info@liger.si
Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake 37.člen-39.člen ZVPot:

Kdaj je napaka stvarna?

Kadar:

artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja na tem linku tu. Registracija ni potrebna. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.